Naši programiNaši programi koji su povezani sa železničkim putovanjima,nude vam veoma dobar smeštaj i gastronomiju,mnogostruke kulturne i lokalne doživljaje. Mi imamo mogućnosti da vam

Pokažemo predele i mesta,do kojih vodi železnica kao jedino postojeće saobraćajno sredstvo

i time se nudi divna prilika da doživite krajeve i prirodne lepote koje nikada do tada nebiste

Otkrili. Nezaobilazna mesta na našim putovanjima su i posete raznim kulturnim i istorijskim spomenicima.


Svako novo putovanje koje bude planirano,biće najavljeno u delu „Novosti“